top of page

osobni rad

psihološka podrška

NLPt Psihoterapija (pod supervizijom)

Psihosocijalno savjetovanje

EMDR & Somatic Experiencing (stres i trauma)

Wingwave

Katatimsko imaginativne slike duše

Hipnoterapija

Konstelacije

Art terapija

Life Coaching

Business Coaching

tjelesna
podrška

Shiatsu

Tehnike opuštanja stesa

Aromaterapija

Raindrop

Fitoterapija

Zvučna terapija

TOLSY individualne vježbe 

Biorezonanca

energetska podrška

Svjesnost Polja

Intuitivni tretman za žene

Meditativne tehnike

Theta Healing

Body code

Quantum entrainment

Matrix Reimprinting (EFT)

bottom of page