top of page

somatic experiencing

Holistički, integrativni terapeutski pristup koji tijelo i um tretira kao jednako važne u radu sa stresom i traumom.  Kroz kontakt sa osnovnim senzacijama koje podržavaju regulaciju našeg živčanog sustava i osjećaj cjelovitosti, tijelo pokazuje što ga muči i blokira, a što podržava. Tu se otvara put prema emocijama i mislima te dublje razumijevanje samih sebe.  Danas je poznato da mnogi problemi sa zdravljem započinju upravo od biološkog odgovara na traumu i stres te je SE jedan od pristupa koji pomaže pristupiti problemu u njegovom korijenu. Tako iako originalno dizajniran za rješevanje traumatskog stresa, SE proširuje kapacitet nošenja sa životnim izazovima i ima široku primjenju.

Somatic Experiencing utemeljio je Dr Peter Levine 70tih godina prošlog stoljeća.  Doktor medicinske biofizike i psiholog, Levine se bavio istraživanjem stresa i primijetio je da životinje nemaju PTSP kao ljudi te krenuo sa istraživanjem razlika.  Otkrio je da sisavci, uključujući ljude imaju prirodnu otpornost koja im pomaže nositi se sa stresnim situacijama, a koja uključuje aktivaciju energije u svrhu preživljavanja i nakon što je opasnost prošla otpuštanje te energije i integraciju viška.  Upravo taj mehanizam ponekad zakaže i osoba se nađe sa zablokiranim stresom ili traumom u tijelu.   Kroz tijelo/um svjesnost, SE se razvio kako bi pomogao ljudima reaktivirati taj prirodni mehanizam. Korijeni SE su u ljudskoj antomiji, psihologiji, neuroznanosti uključujući interpersonalnu neurobiologiju, socijalnu i afektivnu neuroznanost i psihoneuroimunologiju, u psihodinamičkoj, bihevioralnoj, humanističkoj i tjelesnoj psihoterapiji, u sistemskoj teoriji i etologiji.

Rad Dr Levinea primijenjen je vrlo široko od rada sa stresom, uključujući razvojni i perinatalni stres do raznih vrste trauma, uključujući automobilske  i druge nesreće, zlostavljanje, silovanje, invazivne medicinske postupke, ratne traume, prirodne katastrofe, mučenje i drugo. SE se danas uči širom svijeta i koristi u raznim vrstama zanimanja ne samo u području mentalnog zdravlja.  Tako ju primjenjuju i u raznim fizikalnim i radnim terapijama, u liječenju ovisnosti, u obrazovanju i u razvoju i podršci managementa.  2010. godine Levine je dobio nagradu za životno djelo od Američkog udruženja tjelesno orijentirane psihoterapije, a 2011. nagradu Centra za proučavanje djece Reiss-Davis za doprinos psihijatri djece i beba. 

Screenshot 2023-02-06 at 19.59.38.png
Screenshot 2023-02-06 at 16.24.05.png
  • Tretman traje sat vremena.

  • U tretmanu se uvijek vodi računa da se klijent osjeća sigurno i daje vremena za dolazak u ovdje i sada, fizički i psihički.

  • Verbalna priča može poslužiti kao okvir no stvaran rad je na priči tijela i tome se posvećuje najviše vremena s naglaskom na to kako nešto djeluje na klijenta u ovom trenutku.  Kvalitetan SE tretman se može napraviti i bez da klijent izgovori svoj problem prateći senzacije u trenutku

  • Tretman može uključivat verbalnu komunikaciju s terapeutom i rad putem svjesnog dodira te se razlikuje svaki puta jer prati organski proces kroz koje nas vodi tijelo klijenta.

  • Klijent trenira tijekom tretmana uočavati signale koje mu daje tijelo te prepoznavati kada mu je nečega previše i uči samo-regulirati svoj živčani sustav.

bottom of page