top of page

Sensa Viva Integrativni Tretman

500 kn

90 minuta

o tretmanu

Ovo je holistički tretman koji kombinira više tehnika i tretmana prema potrebi klijenta. Ovaj tretman djeluje na duhovnom, emocionalnom i fizičkom nivou.

bottom of page