top of page

Psihosocijalno savjetovanje

500 kn

60 minuta

o tretmanu

Uz naše edukacijske programe prema potrebi radimo i individualno psihosocijalno savjetovanje.

bottom of page