top of page

Psihosocijalno savjetovanje

37€ - 55€

45 - 60 min

o tretmanu

Uz naše edukacijske programe prema potrebi radimo i individualno psihosocijalno savjetovanje.

bottom of page