top of page

Biorezonanca - ponavljanje

50 €

60 minuta

o tretmanu

Ponavljanje biorezonance služi kako bi se provjerilo je li došlo do promjena u odnosu na prvo snimanje odgovora tijela kao i za ponovljeni traning tijela u kojem mu se šalju zdrave frekvencije i potiče ga se da počne vibrirati na nivou zdravlja. Ponavljanje je potrebno jer često kao i kod svakog traininga naše tijelo ne prihvaća promjenu od prve.

bottom of page