top of page

Biorezonanca - 1 puta

70 €

90 minuta

o tretmanu

Zdrave stanice našeg tijela vibriraju frekvencijom zdravlja. Kada se dogodi poremećaj poput infekcije, upale i slično frekvencija se remeti. Biorezonanca to detektira i šalje ispravku frekvencije tijelu kojom ga potiče na povratak u ravnotežu. Prva biorezonanca traje duže i uključuje uvodni razgovor.

bottom of page